standard roof på psykiatrien i vejle

VEJLE PSYKIATRI

Der blev tænkt grønt, da Vejles psykiatriske hospital skulle bygges
Fakta:

Sedumtage skaber trivsel for både patienter og medarbejdere

Arkitekt:

Arkitema

Entreprise:
Hetag Fyn

Indviet:

2017

Leveret:
8.200 m2 grønt tag
 
Type:

Nature Roof 60 mm

standard roof på psykiatrien i vejle
De optimale fysiske rammer for patienter

Den nye Psykiatrisk Afdeling Vejle kunne i 2017 efter en 3-årig byggeperiode åbne dørene for ansatte, patienter og pårørende. 

Den 17.400 m2 store bygning er placeret tæt på Vejle Sygehus og er forbundet hermed via både en tunnel og en gangbro. Den psykiatriske afdeling er et alsidigt behandlingssted, der tilbyder 100 sengepladser, børn- og unge psykiatri og en psykiatrisk skadestue. 

Byggeriet af den psykiatriske afdeling er et OPP-samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige. 

Resultatet er et ukonventionelt bygningskompleks med de grønne tage som en understregning af en organisk og naturlig arkitektur.

 
Natur og trivsel

I alle bygningens dele er der tænkt på brugernes trivsel – ude såvel som inde. Og den nye psykiatriske afdeling åbner op for nye behandlings-metoder til gavn for patienterne. Der er lagt øget vægt på et værdigt behandlingsmiljø med blandt andet fysiske udfoldelses-muligheder og inddragelse af naturen i patienternes behandling. 

Naturen og det grønne har en gavnlig effekt på mennesker – vi bliver mere rolige og afslappede og trives i det hele taget bedre. Forskerne kalder effekten Biophilia hypotesen, og der bliver i disse år forsket betydeligt i alle naturens positive effekter for menneskers trivsel. 

Bygningens grønne tage spiller flot sammen med den smukke natur i Vejle Ådal, der er afdelingens og patienternes nærmiljø. Tagene medvirker således til at skabe rammerne for en god trivsel for både patienter og medarbejdere.

nærbillede af standard roof
standard roof på psykiatrien i vejle

grønne tage

Nature Impact Roof er en systemløsning til sedumtag, der sikrer dræn, vækstmedie samt planter i ét og samme system.

DOWNLOAD MATERIALE

Her kan du finde datablade, certifikater, udlægningsvejledninger og brochurer, du kan downloade direkte til din computer eller mobil.

Cases grønne tage

Grønne tage kan tilpasses mange forskellige typer af byggeri. Læs vores cases og se de mange eksempler.