Fordele for klima og miljø

Sedumtage er ikke kun naturlig udsmykning. De er også en gevinst for bæredygtigt byggeri, der gør en forskel for klima og miljø. 

Urban Heat Island effekten

Sedumtage har adskille gavnlige effekter på lokalmiljøet. Et af områderne, hvor der ses en mærkbar forskel med grønne tage, er på Urban Heat Island effekten. Her er grønne tage, der dækker sorte paptage, med til at sænke temperaturen i større byer, der er markant varmere end de omliggende landområder. Det giver byen mulighed for at ånde.

Sedumtage forbedrer luftkvaliteten 

Sedumplanterne på de grønne tage har en rensende effekt. Småpartikler fra luften omkring tagene absorberes eller nedbrydes af plantevævet. Nogle partikler forbliver dog på planternes overflade, hvorfra de skylles ned i jorden, omdannet til syrer og salte.

Sedumtage for biodiversitet

Vi oplever i dag stor byggeaktivitet i byområderne. Befolkningsbevægelsen fra land til by sker dog på bekostning af habitater for insekter, der berøves deres adgang til bl.a. pollen. Hvor mennesker færdes, er der mange brolagte og asfalterede arealer. Men insekterne har brug for grønne områder, hvor vilde blomster får lov at vokse. Selvom grønne tage ikke er et habitat for insekterne, er det et spisekammer, hvor der er føde at søge.

Sedumtage optager regnvand

Sedumtage optager store mængder regnvand. Med tiltagende klimaforandringer, der giver større mængder årligt nedbør, er det vigtigt  at indarbejde LAR – Lokal Afledning af Regnvand – i nye byggeprojekter. 

I byerne er stadigt større arealer dækket af asfalt, fliser og tagflader, som ikke optager regnvandet, men derimod gør det sværere for vandet at sive væk. Her er grønne tage en del af løsningen. 

Grønne tage har lang holdbarhed

Grønne tage har en lang levetid. Det organiske tag står flot år efter år og har en levetid på mere end 40 år ved korrekt drift og vedligeholdelse. Endelig har et grønt tag den fordel, at det beskytter det underliggende tagpap mod solens nedbrydende UV-stråler, hvilket forlænger pappets levetid.

Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed her

blomstrende planter

Bedre trivsel med udsyn til grønne tage

Udover at grønne tage er en klimavenlig, bæredygtig og miljørigtig systemløsning, har de også positive effekter på vores trivsel. Gennem de seneste år er der blevet forsket markant i begrebet Biophilia – en hypotese, der siger, at mennesker trives bedre, når naturen integreres i miljøet. Mange oplever, at udsigten til grønne omgivelser mindsker stressniveauet og forøger livskvaliteten. De fleste oplever det f.eks. som mere behageligt at have udsyn til grønne tage i fuldt flor end til sorte tagflader.

Bæredygtigt byggeri og bæredygtig arkitektur er fremtiden for os alle. Her finder du mere info om vores sedumtage

blomstrende planter
grønt tag med bro i baggrunden
nærbillede af blomster

SPørgsmål & SVAR OM GRØNNE tage

Kan sedumbakkerne placeres direkte på tagpappet, og skal tagene vandes? Find svarene i vores FAQ on grønne tage.

DOWNLOAD MATERIALE

Her kan du finde datablade, certifikater, udlægningsvejledninger og brochurer, du kan downloade direkte til din computer eller mobil.

grønne tage cases

Grønne tage fungere til mange forskellige typer af byggeri. Læs vores cases og se de mange eksempler.