PLANTEVÆGGE

Læs om vores grønne vægge

Kom tættere på naturen med en plantevæg

Når mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byer, og udviklingen stadig går i den retning, kommer vi mennesker stadig længere væk fra jord og natur. Det grønne bliver fortrængt af bygninger. Og mange vil nok være enige i, at det bliver bymiljøet fattigere af. Plantevægge kan være en del af løsningen. 

På såvel udendørs som indendørs vægge er der stor designfrihed. Plantevalg og design af mønster på væggen foregår i samarbejde med vores uddannede gartnere. Designprocessen er spændende at tage del i, hvis man har lyst. Ellers kan man trygt overlade processen til os.

Kvaliteten er altid i højsædet. Ønsker man at tilføre en bygning flere æstetiske og miljømæssige kvaliteter, er en plantevæg fra Nature Impact det oplagte valg.

Plnatevæg i Aarhus - Salling

Vanding af plantevægge

Nature Impacts system
Vanding af plantevæggene er essentiel. Med Nature Impacts system til grønne vægge har vi løst en kendt problematik netop omkring vanding af grønne vægge. Det betyder, at væggene i dag kan mættes med vand og derefter vente op til 2 uger med næste vanding.

De grønne vægge er udstyrede med et mekanisk vandingsanlæg.  Anlægget er app-styret, og det giver gartnerne mulighed for at kontrollere vandingsbehovet online.  

Vandingen opstartes således, uden at gartnerne skal være fysisk til stede. 

Ved LAR-projekter (= Lokal Afledning af Regnvand) er der mulighed for at opsamle og genbruge regnvand til vanding af plantevæggen.

Vil du vide mere om fordelene ved en grøn plantevæg fra Nature Impact, er du velkommen til en uforpligtende snak.

To typer plantevægge
Her kan du læse mere om henholdsvis vores indendørs og udendørs plantevægge. 

At planter påvirker os, er der ingen tvivl om. Men der er flere gode argumenter for at vælge en levende plantevæg. En plantevæg optager CO2  fra nærmiljøet, renser luften og sender ilt retur – en naturlig del af planters fotosyntese. 

Med en plantevæg kan man på nært hold opleve årstidernes skiften i planternes farvespil og blomstring – fra de friske grønne forårsfarver til de brogede efterårsfarver. Planterne udvælges efter væggens placering i forhold til vind og vejr, og om væggen er i direkte sol eller i skygge. 

FAQ plantevægge

Hvad vejer en grøn væg, og hvor ofte skal den klippes? Læs svarene i vores FAQ om plantevægge.

vægge cases

Med en plantevæg kan man på nært hold opleve årstidernes skiften i planternes farvespil og blomstring. 

DOWNLOAD MATERIALE

Her kan du finde datablade, certifikater, udlægningsvejledninger og brochurer, du kan downloade direkte til din computer eller mobil.