Gröna utomhusväggar

Väger 60 kg pr. m2 .

Stor designfrihet.

Mekanisk bevattning.

En del av en grön rörelse
När mer än hälften av världens befolkning bor i städer och utvecklingen fortsätter i samma riktning, kommer vi människor allt längre bort från jord och natur. Det gröna trängs undan av byggnader. Många är nog överrens om att det gör stadsmiljön fattigare.

Vi människor trivs bäst när vi omges av grönska. Den gröna vågen, som omfattar urban gardening, gröna tak och gröna väggar, är viktig i strävan efter att skapa bättre trivsel för människor och djur.

Med en växtvägg kan man på nära håll uppleva årstidernas växlingar i växternas färger och blommor – från fräscha gröna vårfärger till skiftande höstfärger. Växterna väljs ut efter väggens läge i förhållande till vind och väder och huruvida väggen befinner sig i direkt solljus eller skugga.

En växtvägg absorberar CO2 från omgivningen, rensar luften och bildar syre – en naturlig del av fotosyntesen. Växterna avlägsnar dammpartiklar från luften och en växtvägg har dessutom bra ljuddämpande egenskaper.

När plantorna för den gröna väggen ska väljas finns det möjlighet att själv sätta sin prägel på sammansättningen. Om man exempelvis vill göra en fjärilsvägg utomhus, kommer trädgårdsmästarna att välja ut plantor som drar till sig fjärilar. Då är man säker på att få besök av färgrika flygande gäster hela sommaren.

Det är spännande att delta i designprocessen, om man har lust. Annars kan man tryggt överlåta processen till våra kompetenta trädgårdsmästare.

Kvaliteten är alltid i centrum. Om man vill lägga till flera estetiska och miljömässiga aspekter till en byggnad, är en växtvägg från Nature Impact det självklara valet.

Vill du veta mer om fördelarna med en grön växtvägg från Nature Impact är du välkommen att kontakta oss för ett icke bindande samtal. Nature Impact material.

blomstrende plantevæg
udendørs plantevæg på amagercentret

Läs mer

FAQ Gröna Väggar

Hur ofta bör väggen klippas och kan vi själva bestämma mönstret på väggen och vem monterar väggen?

Väggar

Med en vägg kan du på nära håll uppleva årstidsbytet i färgens spel och växternas blomning.

Information

Om du vill ha mer information kan du fylla i fälten nedan och ange vilket informationsmaterial du vil få via e-post.