Custom Made Roof

Från vision till verklighet

Custom produceras i uppbyggnadshöjder på 60, 80 och 120 mm.

För projekt > 200 m2.

Det gröna ritbordet
Taket kallas även för “den femte fasaden”. Med gröna tak får du som arkitekt en extra möjlighet att arbeta med byggnadens estetik. Denna idé tar ett steg ytterligare med vårt Custom Roof, där endast kreativiteten och systemet sätter gränserna.

custom roofs på beboelsesejendomme

Din önskan – vår uppgift
Hos Nature Impact odlar vi egna moderväxter som vårdas och skördas av våra trädgårdsmästare. Redan från början av växternas liv fokuserar vi på att optimera både växternas hälsa och utseende. Varje art växer i separata bäddar. När vi följer växterna nära på detta sätt, kan vi övervaka växternas utveckling och tillväxtförhållanden och endast använda oss av de friskaste plantorna.  Det är så vi odlar växter som lever upp till vår kvalitet vad gäller utseende, hälsa och livslängd.

I vårt eget trädgårdscenter har vi också fördelen att vi kan skörda och komponera våra sedumsorter exakt enligt det kundtillverkade taket som kunden efterfrågar. Vi kan till exempel sätta ihop ett grönt tak som bara har nordeuropeiska arter, det kallar vi Native Roof. På Scarlet Roof gör vi en sedumblanding med uteslutande rödaktiga nyanser.

Native Roof

Ett tak som baseras på växter som växer naturligt i ett nordeuropeiskt klimat.

Scarlet Roof

Ett naturligt rött tak där de utvalda växtarterna har rödaktiga nyanser.

Biokol Roof

Sedumväxter som växer i ett växtmedium med upp till 30 % biokol.

Bee friendly Roof 

Sedumväxter som har utvalts efter sin pollenproduktion.

Spring Roof

Som vårt klassiska Standard Roof, där det även ingår vårlök.

Design Roof 

Möjlighet för att designa ett tak med mönster.

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.