Nature Roof

Hög kvalitet och maximal prestanda

Består av olika sedumarter som blommar omväxlande från maj till september.

Visuellt upplevs taket som frodigt och följer årstidernas växlingar.

Tillgängligt i uppbyggnadshöjderna 60 och 80 mm.

Interaktion med naturen
Nature Roof upplevs som en varierande yta, där färger och årstider samspelar.

På plantskolan skördas moderplantorna. Efter skörden blandas 15 olika sedumarter noggrant tillsammans. Denna växtblandning utgör vårt Nature Roof.

De första åren av ett Nature Roofs livstid kommer man att uppleva att alla de 15 sorterna blommar. Efter ungefär två år finns de 8-10 starkaste arterna kvar och taket har nu anpassat sig efter de lokala levnadsvillkoren.

standard tag på gangbroer ved nexus cph
grønt tag med bro i baggrunden

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.