Sedumtak

System sedumtak

Läs om våra modulära gröna tak

Systemlösning för sedumtak

Nature Impacts gröna tak består av moduler med extra hög kant. Kanten förhindrar att systemen växer samman medan de mognar på våra marker. Innan varje parti skickas iväg till byggarbetsplatsen har vår trädgårdsmästarchef valt ut de rätta partierna. Vid förpackningen avlägsnas den extra kanten och rotsystemet är nu synligt. På byggarbetsplatsen placeras modulerna tätt intill varandra och det frilagda rotsystemet blir nu en garanti för att taket växer samman till en enhetlig yta.  Detta skyddar mot vindsug.

I samarbete med ledande  experter inom hydraulik har vi designat en modul som lever upp till våra höga krav angående erosionsskydd. Modulen är designad på ett sådant sätt att den kan placeras direkt på membranet och följer takets konturer. Taket framstår som enhetligt, eftersom inga skarvar syns.

Utläggning av grönt tak

Med Nature Impacts sedumtak kan en person lägga ut 25-40 m2 grönt tak per timme. Backsystemet läggs ut snabbt och effektivt ovanpå takmembranet. Vid leverans är backarna redo för direkt installation på taket. Backarna har ett synligt rotsystem ovanför backans kant. Därefter placeras backarna med jord till jord-kontakt, varefter det sammanhängande området växer samman till en enhetlig yta. Detta är en stabil och stark säkring mot vindsug på taket. Med de moderna backlösningarna blir installationen av det gröna taket snabb och problemfri. Den korta installationstiden gör projektet ekonomiskt hållbart eftersom såväl krantider som arbetstimmar kommer att minskas i jämförelse med gammaldags utläggning av sedumtak.

Tillbehör til sedumtak

Vi har ett heltäckande sortiment av tillbehör för ditt gröna tak. Specialutvecklat sortiment i samarbete med Jual. Tillbehören täcker lösningar från stödprofiler vid lutande tak till kantprofiler som säkerställer en vacker enhetlig yta. Profilerna levereras i rostfritt stål, sötvattensbeständigt aluminium och svartlackerad aluminium. Om du har frågor angående tillbehör är du välkommen att kontakta oss.

Nature Impacts sedumtak
Läggning av sedumtak
Kantprofiler til sedumtak

Här kan du läsa mer om våra fyra typer av gröna tak

Ett grönt tak består i huvudsak av sedumplantor. Sedum lämpar sig väl för gröna tak eftersom plantorna av naturen är tåliga och trivs i de kärva villkoren på taken, oavsett om det handlar om sol, vind, frost eller torka. Eftersom plantorna är motståndskraftiga mot torka, behöver gröna tak därför inte vattnas manuellt. De suger upp och lagrar nederbörden som faller under årets lopp.

Plantorna levereras i backar som är enkla att lägga ut och ger stor flexibilitet vid utformningen av taket. Det ger plats för kreativitet.

Ett grönt tak skyddar den underliggande takpappen och har en lång livstid med minimalt underhåll. Dessutom håller ett grönt tak kvar upp till 50 % av regnvattnet så att avloppssystemet avlastas. Plantorna tar upp CO2 från luften och ökar luftens syrehalt via växternas fotosyntes. En klimatvänlig lösning.

Om du är osäker på huruvida din vision på ritbordet kan förverkligas i praktiken, kontakta oss för ett samtal om möjligheterna. I samarbete med våra kunniga rådgivare får du vägledning angående hur man kan uppnå det önskade resultatet. Du presenterar din vision – vi levererar lösningen.

Nature Roof följer årets gång och blommar från vår till höst. Under blomningsperioden lockar taket bin och andra insekter. Nature Roof består av 15 olika sedumplanter, som våra trädgårdsmästare noggrant har valt ut.

Sedumplantorna i Nature Impacts Evergreen-lösning väljs speciellt utifrån deras förmåga att behålla den intensiva gröna färgen oavsett årstid. Med Evergreen kommer du att uppleva ett tak med ett stabilt estetiskt uttryck.

Nature Impact erbjuder också att göra speciella lösningar. Custom tak kan sättas ihop och byggas för att matcha det enskilda projektet. Vi kan utföra anpassade lösningar för projekt på mer än 200 m2.

 

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.