Gröna växtVäggar

Läs om våra växtväggar

Växtväggar av hög kvalitet

När mer än hälften av världens befolkning bor i städer och utvecklingen fortsätter i samma riktning, kommer vi människor allt längre bort från jord och natur. Det gröna trängs undan av byggnader. Många är nog överrens om att det gör stadsmiljön fattigare. Växtväggar kan vara en del av lösningen.

Designfriheten är stor för både utomhus- och inomhusväggar. Valet av växter och design av mönster på väggen sker i samarbete med våra utbildade trädgårdsmästare. Det är spännande att delta i designprocessen, om man har lust. Annars kan man tryggt överlåta processen till våra kompetenta trädgårdsmästare.

Kvaliteten är alltid i centrum. Om man vill lägga till flera estetiska och miljömässiga aspekter till en byggnad, är en växtvägg från Nature Impact det självklara valet.

växtväggar av hög kvalitet
gröna väggar för privat och kommersiellt bruk
utomhus växtväggar

Nature Impacts System

Att vattna väggarna är oumbärligt och med Nature Impacts system för gröna väggar har vi löst ett vanligt problem i anslutning till bevattning av gröna väggar. Det innebär att väggarna nu kan mättas med vatten och därefter vänta i upp till två veckor för nästa bevattning.

De gröna väggarna är utrustade med en mekanisk bevattningsanläggning. Anläggningen är appstyrd och ger trädgårdsmästarna möjlighet att kontrollera bevattningsbehovet online.  Bevattningen startas därmed utan att trädgårdsmästaren är fysiskt på plats.

Med hjälp av LAR-projekt (lokal avledning av regnvatten) finns det möjlighet för att samla upp och återanvända regnvatten för bevattning av växtväggen.

Vill du veta mer om fördelarna med en grön växtvägg från Nature Impact är du välkommen att kontakta oss för ett icke bindande samtal.

Två typer av gröna väggar

Här kan du läsa mer om våra väggar inomhus och utomhus.

Att växter påverkar oss råder det inget tvivel om. Men det finns ännu fler bra anledningar till att välja en levande växtvägg.

En växtvägg absorberar CO2 från omgivningen, rensar luften och bildar syre – en naturlig del av fotosyntesen.

 

Med en växtvägg kan man på nära håll uppleva årstidernas växlingar i växternas färger och blommor – från fräscha gröna vårfärger till skiftande höstfärger. Växterna väljs ut efter väggens läge i förhållande till vind och väder och huruvida väggen befinner sig i direkt solljus eller skugga.

 

Läs mer

FAQ Gröna Väggar

Hur ofta bör väggen klippas och kan vi själva bestämma mönstret på väggen och vem monterar väggen?

Väggar

Med en vägg kan du på nära håll uppleva årstidsbytet i färgens spel och växternas blomning.

Information

Om du vill ha mer information kan du fylla i fälten nedan och ange vilket informationsmaterial du vil få via e-post.