Download material

Läs mer

FAQ Gröna Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

FAQ Gröna Väggar

Hur ofta bör väggen klippas och kan vi själva bestämma mönstret på väggen?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.