DRIFT OCH UNDERHÅLL AV DITT SEDUMTAK

För att behålla garantin på ditt Nature Impact sedumtak måste du slutföra och dokumentera drift och underhåll. Du kan göra det nedan. Underhållsplanen slutförs 1 gång per år för att upprätthålla 5-års garanti.

Vill du veta mer om hur du sköter och underhåller ditt tak kan du ladda ner vår drift- och underhållsplan här.

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.