Nyheter

Nyheter om sedumtak och gröna väggar, biofil design,
grön arkitektur med mera.

Gröna väggar

Grönt och brandgodkänt växtvägg system

Brandgodkänt växtvägg: Nature Impact Wall-systemet för gröna väggar har uppnått ett A2-s2-d0 brandgodkännande. Det innebär att vårt väggsystem är godkänt för användning i flervåningshus och i anslutning till utrymningsvägar. Således

Läs mer
Plantevæg på grønttorvet
Urban Heat island effect

Vad är Urban Heat Island Effekten?

Vi pratar ofta om Urban Heat Island Effekt när vi pratar om växtväggar och sedumtak. Med vad är Urban Heat Island-effekten, och varför ska vi komma ihåg att tänka på

Läs mer
Sedumtak

Myter om gröna tak

Det finns många myter om gröna tak. Vi kommer att titta på några av dem, och under de kommande 3 minuterna det tar att läsa den här artikeln kommer vi

Läs mer