KLARAHUS

Ett framgångsrikt grönt LOD projekt med en vertikal trädgård
Fakta:

De äldre människornas by skulle renoveras och ett nytt kök stod högt på önskelistan.

Arkitekt:

ERIK Arkitekter

Monterad:

2018

Leverans:

110 m2 utomhus växtvägg

Typ:

Utomhus växtvägg – vertikal trädgård

udendørs plantevæg over glasfacade
Ett ”utomhus” kök

De äldres by stod inför en efterlängtad större renovering, och i detta sammanhang skulle ett nytt produktionskök också byggas. Renoveringen slutfördes 2018 och resultatet blev bland annat ett kök som flyttats ”utomhus”. Den valda konstruktionen ger hela byggnadsbeståndet ett ljust, öppet och inbjudande uttryck.

Ett nytt träd till de äldres by

Eftersom ett antal träd måste fällas för att ge plats åt den nya tillbyggnaden valdes den att designas som en trädkrona. Den var formad med en växtvägg upptill och den nedre delen öppen med stora glaspartier. Träeffekten är ytterst framgångsrik, och även i byggnaden har man fått plats för en ”trädstam”.
Växterna på uteväggen är en blandning av olika sedumväxter och gräs. Det ger växtväggen ett livfullt och föränderligt uttryck som glädjer ögat året runt.

Grön omtanke

Förutom att skapa en grön miljö i de äldre by är bygget ett LOD-projekt. Detta innebär att regnvattnet samlas in från de omgivande byggnader och återvinns för bevattning av växtväggen. Lod avlastar därmed avloppssystemet.

udendørs plantevæg over glasfacade
udendørs plantevæg klarahus

Läs mer

FAQ Gröna Väggar

Hur ofta bör väggen klippas och kan vi själva bestämma mönstret på väggen och vem monterar väggen?

Väggar

Med en vägg kan du på nära håll uppleva årstidsbytet i färgens spel och växternas blomning.

Information

Om du vill ha mer information kan du fylla i fälten nedan och ange vilket informationsmaterial du vil få via e-post.