FRAMTIDENS TAK ÄR GRÖNA

Gröna tak är en viktig del av hållbar konstruktion och vårt innovativa system gör installationen enkel och säker.

Hållbarhet gjort enkelt
De moderna hållbara lösningarna är lättillgängliga. Nature Impact levererar ett system som gör takläggarens arbete lätt och överskådligt utan att kompromissa med yrkesstoltheten.

Fördelarna med systemlösningen från Nature Impact
Roof-lösningarna från Nature Impact utvecklades genom ett samarbete mellan specialister inom takläggning. Design och funktioner måste förenas med hög estetisk kvalitet som samtidigt är lätt att arbeta med för takläggaren. Med växtlådorna undviks vattentryck på takpappen och systemet dränerar bort överskottsvatten när det når de nedre dräneringshålen i backar.

Modulbaserat system
I samarbete med ledande  experter inom hydraulik har vi designat en modul som lever upp till våra höga krav angående erosionsskydd. Modulen är designad på ett sådant sätt att den kan placeras direkt på det underliggande membranet och följer takets konturer.

Systemlösningarna kan beställas i bygghöjderna 60, 80 och 120 mm. Modulerna är försedda med en extra hög kant. Den ser till att de enskilda modulerna inte växer samman under odlingen på vår mark. Den extra kanten avlägsnas vid förpackning av modulerna så att rotsystemet blir synligt.

På byggplatsen läggs modulerna tätt intill varandra med jord mot jord-kontakt. Växterna kommer att växa ihop mellan backar. Detta säkerställer att vindsug inte påverkar taket, eftersom ett friskt och välvårdat tak kommer att växa samman till en sammanhängande yta. Taket framstår därmed som homogent utan synliga skarvar.

Nature Impacts sedumtak
cases med grønne tage

Läs mer

Gröna Tak

Nature Impact Roof är en systemlösning för sedumtak som säkerställer dränering, odlings-medium och växter i ett och samma system.

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall av Gröna Tak

Gröna tak kan anpassas till många olika typer av konstruktion.