Fördelar för klimat och miljö

Gröna tak är inte bara en naturlig utsmyckning – de är även hållbara taklösningar som gör skillnad för klimat och miljö.

Urban Heat Island-effekten 
Gröna tak har åtskilliga välgörande effekter på lokalmiljön. Ett av områdena där man ser en märkbar skillnad med gröna tak är i anslutning till Urban Heat Island-effekten. Här hjälper gröna tak som täcker svart takpapp till med att sänka temperaturen i större städer, som är märkbart varmare än den omgivande landsbygden. Det ger staden möjlighet att andas.

Förbättrar luftkvaliteten 
Sedumväxterna i det gröna taket har en renande effekt. Småpartiklar från luften runt taken absorberas eller bryts ner av växtvävnaden. Några partiklar blir dock kvar på växternas yta, varifrån de sköljs ner till jorden och omvandlas till syror och salter.

Gröna tak för biologisk mångfald
I dagsläget förekommer stor byggaktivitet i stadsområdena. Inflyttningen från landsorten till städerna sker dock på bekostnad av habitat för insekter som berövas sin tillgång till pollen. Där människor rör sig finns det stora belagda och asfalterade områden. Men insekterna behöver grönområden där vilda blommor kan växa. Även om gröna tak inte är en livsmiljö för insekterna, är de ett skafferi där det finns mat att hitta.

Gröna tak samlar upp regnvatten
Gröna tak samlar upp stora mängder regnvatten. Med ökande klimatförändringar som ger större mängder årlig nederbörd är det viktigt att införliva LOD – lokalt omhändertagande dagvatten – i nya byggprojekt.

I städerna täcks allt större arealer med asfalt, plattor och takpannor som inte absorberar regnvattnet, utan däremot gör det svårare för vattnet att rinna undan. Här är gröna tak en del av lösningen.

Lång hållbarhet
Gröna tak har en lång livstid. Det organiska taket håller sig friskt år ut och år in och har en livstid på mer än 40 år vid korrekt drift och underhåll. Dessutom har ett grönt tak fördelen att det skyddar den underliggande takpappen mot solens skadliga UV-strålning, vilket förlänger även pappens livstid.

Läs mer om vår strategi för hållbarhet här

blomstrende planter

Bättre välbefinnande med utsikt över gröna tak.
Utöver att gröna tak är en klimatvänlig, hållbar och miljövänlig systemlösning, har de även en positiv inverkan på vår trivsel. Under de senaste åren har det forskats betydligt inom begreppet Biophilia – en hypotes som hävdar att människor trivs bättre när naturen integreras i miljön. Många upplever att en utsikt över grönområden minskar stressnivån och förhöjer livskvaliteten. De flesta upplever det exempelvis som behagligare att ha utsikt över gröna tak i full blomning än svarta takytor.

blomstrende planter
grønt tag med bro i baggrunden
nærbillede af blomster

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.