FAQ sedumtak

Här kan du läsa svaren på de vanligast förekommande frågorna angående våra sedumtak.

För att kunna lägga ut våra backar med sedum krävs ett vattentätt membran som är särskilt godkänt som underlag för ett grönt tak.

Du kan rådfråga din pappleverantör angående detta.

Nej, lyckligtvis inte. Våra 60 mm-sedumbackar kan användas på tak med en lutning på upp till 25 grader. Om taket har en brantare lutning, bör man använda våra 80 mm-backar. Vi kan leverera gröna tak för ytor med en lutning på upp till 45 grader, men beroende på lutningen behöver eventuellt ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas.

Vid lutningar på över 15 grader bör man använda stödprofiler som håller sedumbackar på plats.

Kontakta Nature Impact för vägledning om supportprofiler.

Nej, gröna tak från Nature Impact är inte underhållsfria. Sedumplantorna är placerade i relativt låga backar med växtmedium och bör gödslas 1-2 gånger per år. Det kan finna behov för att avlägsna små grenar och kvistar och andra oönskade element som skuggar plantorna. Se mer i vår vägledning om underhåll här.

Vid slutet av vintern finns det inte mycket näring kvar i jorden. Plantorna har vid denna tid behov av gödning, vatten och värme för att regenereras och få igång kloroplasterna på nytt. Detta är förklaringen till den röda färgen. När värmen börjar att märkas under våren eller taket gödslas manuellt, växlar växterna färger och blir gröna och frodiga på nytt.

Sedumplantor är extremt tåliga. De kan överleva en torr sommar. Vanligen märker man att det inte blir lika mycket blommor under en period av torka. Växterna använder då energi för att överleva och inte förökning, vilket blommorna är ett uttryck för. Taket kan bli rödaktigt under perioder av torka, men så snart som det regnar, växlar plantorna färg och blir gröna och frodiga på nytt.

Detta kan variera. När vi producerar våra sedumbackar, är det med sticklingar från 12-16 olika plantor. Det är för att säkerställa de bästa tillväxtförhållandena för taken, där sedumplantorna kan uppleva många olika miljöer. De ska kunna motstå blåst från Nordsjön och värme från städerna och kan även hamna i fullständig skugga. Mängden blommor kan minska under årens lopp och därför börjar vi med många plantor i backarna. Oavsett var våra bakcar placeras är vi därför säkra på att det kommer att finnas sedumplantor som överlever och blommar vackert från maj till september.

Vi säljer inte till privatpersoner, men du kan kontakta din lokala snickare, takläggare eller byggvarubutik. De kan säkert hjälpa dig med dina önskemål.

När vi har levererat sedumbackar bör det gröna taket läggas ut inom 48 timmar.

Man mäter alltid vikten i vattenmättat tillstånd, alltså den tyngsta vikten. Nature Impacts sedumlådor på 60 mm väger 50 kg per kvadratmeter. Sedumlådorna på 80 mm väger 65 kg per kvadratmeter.

Läs mer

Gröna Tak

Nature Impact Roof är en systemlösning för sedumtak som säkerställer dränering, odlings-medium och växter i ett och samma system.

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall av Gröna Tak

Gröna tak kan anpassas till många olika typer av konstruktion.