Klimasikring ved hjælp af grønne tage kræver virkelige tests

Grønne tage skal medtænkes i fremtidens tagløsninger, men vi mangler præcise målinger på effekten. Danske afstrømningsmålinger er hidtil lavet i klimakamre eller på testtage opsat til formålet, men det har DHI og Nature Impact nu ændret på: Klimasikring ved hjælp af grønne tage skal måles på virkelighedens tage i al slags vind og vejr.

Vi leder hele tiden efter nye måder at implementere miljøvenlige løsninger på. En af de mere omdiskuterede løsninger er grønne tage, som kan optage og forsinke regnvand.
Danske målinger er hidtil lavet på testtage skabt til formålet eller i klimakamre, som ikke tager højde for Danmarks omskiftelige vejr. Derfor har vi, som producent af grønne tage i samarbejde med DHI, lavet en række regnmålinger på grønne tage på forskellige lokationer. Målingerne kan aflæses online, hvor man time for time kan følge med i, hvordan grønne tage præsterer ved både store og små regnskyl året rundt.

– Hvis vi vil lave klimasikring ved hjælp af grønne tage i virkeligheden, skal de også testes i virkeligheden. Det danske vejr er omskifteligt, og der er ikke to år, der er ens. Derfor er det ikke nok at opstille en række testtage i en kort periode og derudfra konkludere, hvordan grønne tage præsterer, fortæller vores CEO, Carl Johan K. Larsen.

Målinger, der er til at regne med

Nature Impact har i samarbejde med DHI lavet regnmålinger siden 2014 på to lokationer ved Lyngby-Taarbæk forsyning. Her tester de to løsninger på fladt tag på henholdsvis 60 cm og 80 cm. Derudover måler de på en 20 graders løsning på deres eget kontor i Ringe. De forskellige lokationer giver konkrete målinger, som man kan regne med.

– Kritikken af grønne tage har ofte været, at de ikke fungerer ved de helt store regnhændelser, og det kan være svært at modbevise med målinger, der er foretaget i klimakamre og skabt til formålet. Med vores målinger kan vi gå ind og kigge på hver enkelt regnhændelse og følge den time for time for at se, hvor længe regnvandet blev holdt tilbage netop der. Kort fortalt kan vi se, hvordan tagene fungerer i virkeligheden – både sommer, vinter og alt derimellem, fortæller Carl Johan K. Larsen og fortsætter:

– Grønne tage er foranderlige, og man er nødt til at have noget data, som er testet i fuld skala og i realtime. Og så skal det være lokalt. Der findes lignende målinger andre steder i verden, men det kan vi ikke bruge til noget i forhold til det danske klima, forklarer Carl Johan K. Larsen.

Grønne tage er fremtiden

Hos DHI er man glade for samarbejdet og de præcise målinger. Ifølge forskningschef hos DHI, Ole Mark, er de grønne tage den klimasikring, vi har brug for:

– De grønne tage er fremtiden og bør indtænkes i alle nybyggerier. Tyskland har længe været førende på grønne tage, og vi bør følge trop her i Danmark. Det giver ingen mening at risikere kloakoversvømmelser, når vi kan undgå det, fortæller Ole Mark.

Når det regner voldsomt, kan vores kloaksystemer ikke følge med, og det resulterer i oversvømmelser.

– De grønne tage optager en del af regnvandet. Derudover forsinker de det resterende regnvand i så mange timer, at vandet først løber ned i afløbet, når der igen er plads. Vi har målinger, der viser, at der kan gå omkring 2,5 timer fra en regnhændelse begynder, til de grønne tage begynder at lade det resterende regnvand sive ud, afslutter Ole Mark.

Vi forstsætter med at føre daglige regnmålinger, så vi på sigt kan vise et kvantitativt studie i grønne tages effekt år efter år.