Hvad er Urban Heat Island Effekten?

Vi taler tit om Urban Heat Island Effekten når vi taler om plantevægge og sedumtage. Men hvad er Urban Heat Island effekten, og hvorfor er det skal vi huske at indtænke grønne vægge og sedumtage, når vi renoverer og bygger nyt i byerne?

Urban Heat Island effekten beskrives som et fænomen, hvor byer opvarmes hurtigere på grund af mindre og mindre vegetation. En tiltagende urbanisering af et område introducerer i højere grad overflader af sten, beton, asfalt og glas, som er hurtigere at opvarme og afgiver meget varme til omgivelserne. Udover mindre vegetation, er trafik, klimaanlæg og industri alle med til at opvarme byerne ekstra meget.

Gadens varme slugter

Der er mange videnskabelige udtryk at holde styr på, når man taler om Urban Heat Island effekten. Lad os starte med evapotranspiration. Det er udtrykket der benyttes for bl.a. fordampning af vand fra planter og overflader. I modsætning til grønne arealer, er evapotranspiration, markant reduceret i storbyerne da en stor del af nedbøren fra dets overflader ledes ud af byen. Helt simpelt bruges solenergien i mindre grad til at fordampe vand, og i højere grad til at hæve temperaturen i byen.

Næste term er ’Street Canyons’. Måden moderne byer er anlagt på bidrager også til en højere temperatur, da luftstrømmene begrænses, så varmen fanges i såkaldte ’Street canyons’ (gadeslugter). Ligesom høje bygninger holder på udstrålingen og forhindrer, at den sendes ud og væk.

Fremtidens by med sedumtage og plantevægge

Det er estimeret, at ca. 68% af verdens befolkning lever i byerne omkring år 2050. Det er ligesom en sci-fi film, vi ved det. Derfor er det tid til at lægge en plan for vores urbanisering af kloden, og det i en fart, hvis vi ikke vil gå en usandsynlig varm fremtid i møde. Med de rette tiltag og virkemidler kan vi afbøde slaget med varmehammeren en smule.

De fleste af byernes tage, facader og gavle ligger ubrugte hen, så her kan naturlige grønne løsninger virkelig få lov til at spille første violin.

Grønne tage og plantevægge absorberer solstrålingen med deres blade og bruger den opfangede energi til at drive fotosyntese. Ligesom flere planter betyder mere fordampning og dermed køling til byerne. Sedumtage og plantevægge kan derfor være med til at erstatte meget af den tabte vegetation, der er fjernet pga. af urbaniseringen.

Grønne tage og levende vægge har begge op til flere fordele en moderne by kan drage nytte af:

– Et sedumtag øger vandtilbageholdet i perioder med meget nedbør
– Begge elementer har en kølende effekt i perioder med megen sol
– Sedumtage bidrager til en øget effekt af solcelleanlæggene på byens tage, da sedumtag kombineret med solceller højner effektiviteten af solceller med 2-15%

Som en sideeffekt af flere plantevægge og sedumtage vil biodiversitetet i byerne stige, så vi kan nyde de mange flotte blomster og holde liv i vores grønne tiltag – også i fremtiden.

Du kan læse mere om biodiversitet her