Gröna tak och VÄXTVÄGG

Gröna tak

Nature Impact® Roof är en systemlösning för sedumtak, som säkrar dränering, växtmaterial samt växter i ett och samma system.

Vår unikt utvecklade systemlösning säkerställer att det inte finns stillastående vatten på taket – vi prioriterar nämligen snabb avrinning av överskottsvatten till avloppsnätet.

Dräneringsbrickans utformning framhäver det enhetliga uttrycket som redan uppnås i utläggningsfasen. Innan utläggningen frilägger vi en del av rotsystemet – det säkerställer att alla moduler växer ihop snabbt och ger ett starkare och säkrare tak.

växtvägg

Nature Impact® Wall, som är en växtvägg, ger dig högklassiga designmöjligheter, där du får möjlighet att sätta in färgglada blommor eller ätliga växter i din gröna vägg.

Wall-systemet ger dig även möjlighet att tänka på miljön i processen. Om du letar efter en produkt som inte bara är snygg och dekorativ, men även erbjuder bra egenskaper, kan Wall vara lösningen för dig.

Wall har goda ljuddämpande egenskaper – försök har visat att den dämpar mellan 13 och 17 dB.

FALLSTUDIER

Under flera år har Nature Impact® levererat systemlösningar till gröna tak och växtväggar.

Här har vi samlat ett urval av fallstudier, som kan inspirera dig till ditt nästa projekt.

Stäng meny