NATURE IMPACT ROOF

Plan Konserwacji i Pielęgnacji Dachu

Tutaj wypełnia się i przesyła plan konserwacji własnego zielonego dachu.

Poradnictwo

1. PRZEGLĄDY DACHU

A. INFORMACJE OGÓLNE

W przypadku wystąpienia uszkodzeń może okazać się konieczna natychmiastowa naprawa. W międzyczasie zawsze trzeba wykonać długofalową ocenę szkody i jej naprawy.

Dach przy każdym przeglądzie powinien być poddany ocenie pod względem niepożądanych gatunków. Niepożądane rośliny powinny być usuwane z korzeniami. Usuwając liście należy również zebrać inne zanieczyszczenia i odpady takie jak kamienie, butelki, gwoździe, race itp.

Sprawdzić wpusty dachowe i nasady, uzupełnić brakujące elementy. Rynny dachowe i wewnętrzne rury spustowe sprawdzić/oczyścić.

Komentarze:
Przegląd dachu wykonać w marcu/kwietniu.

B. ROZCHODNIKI

Roślinność ekstensywną należy obejrzeć pod względem uszkodzeń fizycznych, martwych roślin, nietypowego wzrostu lub zużycia.

Należy ocenić, czy uszkodzenia powstały w wyniku zdeptania, odpadów chemicznych z kanałów wentylacyjnych, szkodników itp.

Podczas dorocznego przeglądu należy sprawdzić dach pod względem przerw substratu ekstensywnego. Materiał może być przemieszczony w wyniku aktywności ptaków, zwierząt i deptania, co również może być przyczyną powstawania dziur w warstwie wzrostowej. Przerwy te należy wyrównać/wypełnić.

Śnieg na dachu jest niepożądany tylko ze względu na nadmierną wagę i należy go usuwać wyłącznie, gdy stwarza zagrożenie dla konstrukcji dachowej.

NIE WOLNO używać soli/mocznika lub podobnych produktów.

Komentarze:
Liczba rozchodników zmienia się w czasie. W momencie montażu dachu na każdej tacy będzie 10-12 różnych gatunków roślin. W zależności od usytuowania, wpływu wiatru, zasolenia i zachmurzenia liczba gatunków spadnie do 7-10 w ciągu pierwszego roku, a potem ustabilizuje się.

C. INSTALACJA ODWADNIAJĄCA

Konserwacja ogólna:
Należy sprawdzać stan wpustów dachowych.

Komentarze:
Przegląd powinien być wykonywany przynajmniej raz do roku.

2. KONSERWACJA

A. NAPRAWA
– ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA

Mniejsze, nieporośnięte place należy naprawić w ten sposób, że usuwa się materiał roślinny i w to miejsce wstawia nowy. Jeżeli konieczne będą naprawy o większym zakresie, można ew. wymienić cały moduł. W razie większych napraw zalecamy skonsultowanie się z Nature Impact A/S.

B. NAPRAWA
– SUBSTRAT EKSTENSYWNY

Jeżeli podczas dorocznego przeglądu stwierdzone zostaną ubytki w substracie, należy je wyrównać/wypełnić nową warstwą wzrostową z Nature Impact A/S.

C. INSTALACJA ODWADNIAJĄCA

Konserwacja ogólna: Roczny przegląd wpustów dachowych.

Czyszczenie:
W ramach czyszczenia wpustów dachowych należy zdemontować łapacz liści i usunąć zanieczyszczenia: liście, gałązki, kamienie i inne, aby odpływ był zupełnie czysty.

Koniecznie ponownie zamontować łapacz liści.

Łapacz liści ostrożnie założyć na odpływ i upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

Komentarze:
Przegląd wykonuje się przynajmniej raz do roku.

3. NAWOŻENIE

Do dachu stosuje się nawóz o kontrolowanym uwalnianiu, np. Multicote o czasie działania 6 mies. Niewłaściwy nawóz może spowodować wypłukiwanie nawozu i uszkodzenie roślin.

Ilość:
Multicote: 18-9-10+2MgO, 40g/m2.

Nawóz wysiewa się rozrzutnikiem ręcznym, dbając o równomierne dawkowanie.

Aby zapewnić optymalne warunki pracy, zalecamy systematyczne nawożenie 2 razy w roku, jeżeli dach znajduje się w regionie nadmorskim lub jeżeli jego nachylenie jest południowe i większe niż 14 stopni. Drugie nawożenie w sierpniu/wrześniu najlepiej wykonać nawozem NPK, w dawce opisanej poniżej:

Ilość:

NPK: 14-3-15 40g/m2

Przy wysiewaniu nie zanieczyścić przylegających części budynków itp. W razie pytań prosimy o kontakt z Nature Impact A/S, tel.: +45 65 98 22 23.

Komentarze:
Nawozić należy raz do roku, po raz pierwszy w marcu/kwietniu.

Czytaj więcej tutaj

FAQ Zielone dachy

Czy maty z rozchodnikami umieszcza się bezpośrednio na papie dachowej i dlaczego zielony dach czerwienieje?

Informacja

Prosimy o wypełnienie pól poniżej i wskazanie, który materiał przesłać Państwu drogą mailową.

Instalacja

Zielone dachy sprawdzają się w wielu różnych typach konstrukcji. Przeczytaj o jednej z naszych instalacji.