Climate

Climate

Nasz klimat się zmienia. Coraz częściej doświadczamy dużych opadów deszczu.

Duże ilości wody są obciążeniem dla naszego systemu kanalizacyjnego, który nie jest przystosowany do zachodzących zmian klimatycznych.

Dlatego rozchodniki o dużej retencji wody stały się popularne jak nigdy wcześniej. Wybierając zielony dach można wiele zyskać. Dachy rozchodnikowe zatrzymują wodę opadową i wykorzystują ją dla roślin oraz zmniejszają ilości wody opadowej dostające się do rur spustowych a następnie do kanalizacji..

Climate Roof to rozwiązanie systemowe zapewniające retencję wody na poziomie 65 l/ na m2 , a tym samym bardzo niski współczynnik odpływu. To o 10 l/m2 większa retencja wody niż w naszych standardowych rozwiązaniach dla dachów. Już sama mieszanka gleby dobrana została w taki sposób, aby zatrzymać jak najwięcej wody – nie pogarszając przy tym warunków życia roślin.

Jeżeli planujesz projekt klimatyczny, dla którego spełnione muszą być wysokie wymagania retencji wody, skontaktuj się z nami. Razem możemy znaleźć rozwiązanie, które spełni zarówno wymagania klimatyczne jak i oczekiwania inwestora.

Rozwiązanie koncepcyjne Climate Roof to coś więcej niż tylko retencja wody. To również odpowiednio dobrane rośliny absorbujące możliwie najwięcej C02 z otoczenia. Zielone dachy mogą znacznie przyczynić się do redukcji emisji CO2. Eksperymenty pokazały, że rozległe dachy rozchodnikowe mogą pochłonąć ok. 1,2 kg C02/m2/rocznie dzięki samym roślinom. Jeżeli uwzględni się do tego jeszcze masę korzeniową i podłoże, można przyjąć, że absorpcja jest kilkakrotnie wyższa. (Źródło: CO2 absorption capacity of typical green roof plants, Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin)

Przykładowo na dachu o powierzchni 5000 m2 same rośliny mogą absorbować 6 ton co2/rocznie

Jeżeli doliczy się warstwę podłoża oraz masę korzeniową, można przyjąć, że absorpcja będzie wynosić około 12-15 ton co2/rocznie

Nasza mieszanka składa się zatem z roślin o wysokiej absorpcji CO2.

Pod względem estetycznym Climate Roof oferuje wiele kolorów, ponieważ chcieliśmy również w tym wypadku stworzyć siedlisko dla pszczół, motyli i innych owadów. Climate Roof to połączenie wspaniałych wrażeń i funkcjonalności.

dokumentacja

Dostępne w wysokości budynku: 80 i 120 mm.

Close Menu