Climate

Maksimal luftrensning og højst mulig vandtilbageholdelse

Climate

Vores klima er i forandring. Større regnmængder oplever vi nu stadig oftere.

De store vandmængder er en belastning for vores kloaknet, der ikke er dimensioneret til klimaforandringerne.

Sedumtage med høj vandtilbageholdelse efterspørges som aldrig før.  Og der kan være meget at hente ved at lægge et grønt tag. Sedumtage både optager regnvand som næring til planterne, og forsinker regnvandets tur til nedløb og derved kloakken.

Med et Climate Roof tilbyder vi en systemløsning, der har en vandtilbageholdelse på op til 65 l/m2 og derved en meget lav afløbskoefficient. Det er en forøgelse på 10 l/m2 i vandtilbageholdelse fra vores standard tagløsninger. Selve jordblandingen er sammensat til at tilbageholde mest muligt vand – uden at kompromittere planternes levevilkår.

Har du et klimaprojekt, hvor vandtilbageholdelsen skal opfylde endnu højere krav, så kontakt os for en snak. Sammen kan vi finde løsninger der tilgodeser såvel klimaet, som bygherres ønsker.

I Climate Roof konceptløsningen har vi tænkt på mere end blot vandtilbageholdelse. I Clima Roof løsningen har vi således udvalgt planter, der absorberer mest muligt C02 fra omgivelserne.  Grønne tage kan yde et stort bidrag til at reducere C02 udledningen. Eksperimentelle forsøg har vist, at et ekstensivt sedumtag kan optage ca. 1,2 kg C02/m2/år i selve planterne. Medregner man så også selve optagelsen i rodmassen og vækstmediet, antages det, at optagelsen er flere gange højere. (Kilde: CO2 absorption capacity of typical green roof plants, Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin

Med f.eks. 5000 m2 tag vil planterne alene kunne optage 6 ton co2/år
Medregnes vækstlaget og rodmassen, må man antage optagelsen nærme sig 12-15 ton co2/år

Vores blanding består således af planter, hvor vi ved, at absorbering af C02 er høj.

Visuelt vil man ligeledes opleve, at Climate Roof fremstår med mange farver, da vi også her ønsker at skabe habitat for bier, sommerfugle og andre insekter. At etablere et Climate Roof skal være en oplevelse såvel som en funktion.

Dokumentation

Fås i opbygningshøjde 80, 120 mm.

Close Menu